Ε.Ε.: Νέο Κέντρο Γνώσης Βιοοικονομίας

Ε.Ε.: Νέο Κέντρο Γνώσης Βιοοικονομίας
Το Τμήμα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να επωφεληθεί από την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τη βιοοικονομία,μέσω του νέου Κέντρου Γνώσης Βιοοικονομίας που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2017.

Ο κεντρικός κόμβος γνώσεων, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διευκολύνει πολιτικές που βασίζονται σε τεκμήρια για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στον τομέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με τη βιοϊονομία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των πληροφοριών και της εμπειρογνωμοσύνης.

Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιοοικονομίας.

Αυτός ο τύπος οικονομίας περιλαμβάνει τη χρήση ανανεώσιμων βιολογικών πόρων από τη ξηρά και τη θάλασσα για την παραγωγή τροφίμων, βιοενέργειας και υλικών.

Στην περίπτωση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, οι πόροι προέρχονται από δάση, καλλιέργειες και ζώα.

Το τμήμα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης της Επιτροπής επενδύει στο μέλλον της βιοοικονομίας, για παράδειγμα ενισχύοντας την καινοτομία στον τομέα αυτό μέσω της πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη.

Για την περίοδο 2014-20, οι αρχές διαχείρισης έχουν προγραμματίσει δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής για περισσότερα από 800 εκατ. Ευρώ.

Αυτό προβλέπεται να δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, συνολική επένδυση ύψους 2,7 δισ. Ευρώ για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Η τοπική παραγωγή ενέργειας και η τοπική παραγωγή ενέργειας διατηρούν και δημιουργούν θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές όπου παράγεται η γεωργική ή δασική βιομάζα.

Με αυτή τη χρηματοδότηση, υλοποιούνται διάφορα έργα σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας περαιτέρω τη βιοοικονομία.

Για παράδειγμα, ένας ρουμάνος παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων δημιούργησε μια μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η μονάδα χρησιμοποιεί υποπροϊόντα από την παραγωγή γάλακτος, όπως κόπρος ή απόβλητα γάλακτος, και την μετατρέπει σε βιοαέριο.

Αυτό βοήθησε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της φάρμας, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων σχεδόν στο μηδέν.

Επιπλέον, η μονάδα παραγωγής βιοαερίου επέτρεψε τη μείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξησε την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μακροπρόθεσμα.

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ