Δημόσια διαβούλευση: Καθοδήγηση σχετικά με τα πρόσθετα ζωοτροφών και το περιβάλλον

Δημόσια διαβούλευση: Καθοδήγηση σχετικά με τα πρόσθετα ζωοτροφών και το περιβάλλον
Η ΕΑΑΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο καθοδήγησης για την αξιολόγηση της ασφάλειας των πρόσθετων υλών ζωοτροφών για το περιβάλλον. 

Το έγγραφο καθοδήγησης προορίζεται να βοηθήσει τους αιτούντες να ετοιμάσουν και να υποβάλουν αιτήσεις για την έγκριση πρόσθετων υλών ζωοτροφών.

Καθορίζει το είδος των αιτούντων πληροφοριών και δεδομένων που πρέπει να συμπεριληφθούν στους φακέλους τους, ώστε η EFSA να μπορέσει να αξιολογήσει την ασφάλεια της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για το περιβάλλον.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις έως τις 19 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ