Δημόσια Διαβούλευση των θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά

Δημόσια Διαβούλευση των θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017  

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν στην 20η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά (Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables, CCFFV) που θα διεξαχθεί στην Ουγκάντα, 02-10 Οκτωβρίου 2017.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr.


Όλα τα σχόλια που θα υποβάλλονται και θα αφορούν στα έγγραφα εργασίας των Επιτροπών του Codex που είναι υπό διαβούλευση, θα δημοσιεύονται. Όσα σχόλια υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιεύονται ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβάλλονται επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιεύονται με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.


Τα έγγραφα εργασίας της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο  εδώ.


Αποστολή σχολίων σας επί των συγκεκριμένων θεμάτων έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση codex@efet.gr.


Για την καλύτερη ενημέρωσή σας,
- το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης (19ης) είναι διαθέσιμο  εδώ.
- Τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποβληθεί εγγράφως στο Codex για παλαιότερες συνεδριάσεις της CCFFV είναι διαθέσιμα  εδώ.