Δημόσια Διαβούλευση για τα Κατάλοιπα Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα

Δημόσια Διαβούλευση για τα Κατάλοιπα Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα

Δημόσια Διαβούλευση για τα Κατάλοιπα Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα
Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν στην 24η και στην 50η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Κατάλοιπα Κτηνιατρικών Φαρμάκων και για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα.   

Για τα Κατάλοιπα Κτηνιατρικών Φαρμάκων τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr.

Τα σχετικά έγγραφα εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCRVDF&session=24

Για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr.
Τα σχετικά έγγραφα εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPR&session=50