Δημιουργία Ευρωπαϊκής Eισαγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης

Δημιουργία Ευρωπαϊκής Eισαγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στη σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), για την ενίσχυση του αγώνα κατά της απάτης και της κατάχρησης ευρωπαϊκού χρήματος. 

Η φοροδιαφυγή εντός της ΕΕ κοστίζει στους φορολογούμενους περίπου 50 δισεκατομμύρια το χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση και τη δίωξη της απάτης κατά της ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για τη δημιουργία της EPPO από το 2014. Αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές συζητούν και αποφασίζουν αν θα δώσουν το πράσινο φως για τη δημιουργία της.

Τι θα αλλάξει
Σήμερα οι εθνικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την έρευνα και τη δίωξη απάτης εις βάρος της ΕΕ. Οι αρμοδιότητες τους σταματούν στα εθνικά τους σύνορα. Τα όργανα που υπάρχουν σήμερα στην Ένωση, όπως ο OLAF, η Eurojust και η Europol, δεν έχουν την εντολή να διεξάγουν ποινικές έρευνες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται να καλύψει αυτό το θεσμικό κενό. Θα έχει αποκλειστική και πανευρωπαϊκή δικαιοδοσία για την αντιμετώπιση υποψιών εγκληματικής συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει στην πράξη
Η ΕΡΡΟ θα επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, τη εφαρμογή συντονισμένων αστυνομικών ερευνών, την ταχεία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων καθώς και συλλήψεις υπόπτων πέρα από τα σύνορα. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο και θα λειτουργεί ως συλλογική δομή διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα.

Το κεντρικό επίπεδο θα συνίσταται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την Εισαγγελία.

Το αποκεντρωμένο επίπεδο θα αποτελείται από Εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι θα βρίσκονται στα κράτη μέλη και θα είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διεξαγωγή των ποινικών ερευνών και διώξεων, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις του οικείου κράτους μέλους.

Ποιοί συμμετέχουν
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της «ενισχυμένης συνεργασίας» στην οποία συμμετέχουν 20 κράτη μέλη: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία, Ιταλία και Αυστρία.
Ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενταχθούν στη συνεργασία και άλλα κράτη μέλη.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει από το 2014 πολλά ψηφίσματα για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχει τονίσει την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας των εισαγγελέων της. Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ου ΕΚ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της ΕΡΡΟ στις 28 Σεπτεμβρίου.
Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει για τη δημιουργία ΕΡΡΟ την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του πριν την επίσημη υιοθέτηση της πρότασης από το Συμβούλιο.