Διάσκεψη της ΕΕ για τις προοπτικές στη γεωργία

Διάσκεψη της ΕΕ για τις προοπτικές στη γεωργία
Πέμπτη 6-Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 

Η διάσκεψη της ΕΕ για τις γεωργικές προοπτικές κατέστη πλέον η βασική ετήσια συνάντηση των ευρωπαίων ενδιαφερόμενων μερών που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να συζητήσουν το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που θα προκύψουν.

Η τέταρτη έκδοση του συνεδρίου θα ανοίξει ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Phil Hogan.

Η συζήτηση για την πρώτη μέρα θα περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου μέλη της επιτροπής και θα επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία στον γεωργικό τομέα, αλλά και στην Αφρική.

Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ (καλλιέργειες, βιοκαύσιμα, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα), παρουσιάζοντας την τελευταία έκθεση που εκπόνησε με την υποστήριξη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). Οι προοπτικές και οι αλλαγές που αναμένονται θα συζητηθούν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Οι συμμετέχοντες θα συμπεριλάβουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, τους εμπειρογνώμονες της αγοράς, τους ακαδημαϊκούς κ.α.