Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση στη γεωργία

Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση στη γεωργία
Τρίτη ετήσια διάσκεψη της ΕΕ για τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη το 2014-2020, Παρίσι, 10 Οκτωβρίου 2017. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ιδίως στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Το συνέδριο θα ανοίξει ο κ. Phil Hogan, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη. Θα συμμετάσχει ο κ. Pim van Ballekom, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), κα Carole Delga, Πρόεδρος της περιφέρειας Occitanie, και από το γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας.

Μετά τις δηλώσεις αρχικής εκκίνησης υψηλού επιπέδου, άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν βασικά θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ σε πέντε συνόδους.

Σε αυτή τη διάσκεψη, οι συμμετέχοντες μπορούν να περιμένουν να λάβουν μια επισκόπηση σχετικά με:

  • πώς έχουν φθάσει τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ σε διαφορετικά κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ ·
  • ποιες επιλογές στήριξης είναι διαθέσιμες για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, βάσει του παραδείγματος της Γαλλίας
  • πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το ΕΓΤΑΑ για τη βελτίωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρήση του ΕΓΤΑΑ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα στη Γαλλία ·
  • με ποιο τρόπο άλλα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΓΤΑΑ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και γιατί;
  • τις προοπτικές των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη των γεωργικών και αγροδιατροφικών οικονομιών τους μέσω των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΓΤΑΑ.

Το λεπτομερές πρόγραμμα της διάσκεψης είναι διαθέσιμο στα [Αγγλικά] και [Γαλλικά].

Η ηλεκτρονική εγγραφή για τη διάσκεψη θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017.

Για να την εγγραφή σας πιέστε ΕΔΩ.