Αύξηση των δασμών για το καστανό ρύζι

Αύξηση των δασμών για το καστανό ρύζι
Δεδομένου ότι οι εισαγωγές «αποφλοιωμένου» ή καστανού ρυζιού έφθασαν σε υψηλότερα επίπεδα τους πρώτους έξι μήνες της εν λόγω περιόδου εμπορίας, ο εισαγωγικός δασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπροσαρμόστηκε σε 65 ευρώ/τόνο. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, οι δασμοί εισαγωγής ρυζιού στην ΕΕ επανεξετάζονται δύο φορές το χρόνο, την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού είχαν φθάσει τους 264.000 τόνους από τον Σεπτέμβριο του 2018, με αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγικών δασμών. Αυτός ο εισαγωγικός δασμός δεν είχε αλλάξει από την επανεξέταση του Μαρτίου 2012.

Η ισχύουσα νομοθεσία υπογραμμίζει ότι, εάν το επίπεδο των εισαγωγών αποφλοιωμένου ρυζιού κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας είναι κατώτερο από 191.113 τόνους, ο δασμός πρέπει να καθοριστεί σε 30 ευρώ ανά τόνο, πράγμα που συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Όταν υπερβαίνει τους 191.113 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 224.839 τόνους, ο δασμός πρέπει να καθοριστεί σε 42,5 ευρώ ανά τόνο.

Τέλος, το οποίο ισχύει στην περίπτωση αυτή, αν υπερβαίνει τους 258.565 τόνους, ο δασμός πρέπει να καθοριστεί σε 65 ευρώ ανά τόνο.

Οι εισαγωγικοί δασμοί ύψους 65 ευρώ ανά τόνο καθορίζονται πλέον μέχρι την επόμενη αναθεώρηση, η οποία θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019.