Αύξηση της χρηματοδότησης για προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε ΕΕ και εξωτερικό

Αύξηση της χρηματοδότησης για προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε ΕΕ και εξωτερικό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για προγράμματα για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο και εντός της ΕΕ. 

Συνολικά 191,6 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για προγράμματα προώθησης το 2019, εκ των οποίων 181,6 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων και άλλα 10 εκατ. ευρώ για διαταραχές της αγοράς από 179 εκατ. ευρώ το 2018. Τα προγράμματα μπορούν να καλύπτουν ευρή φάσμα θεμάτων από γενικές εκστρατείες για την υγιεινή διατροφή σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

Θα διατεθούν επίσης, 89 εκατ. ευρώ σε εκστρατείες σε χώρες με υψηλή ανάπτυξη όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένα από τα χρήματα θα διατεθούν για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Εντός της ίδιας της ΕΕ, εστιάζεται σε εκστρατείες που προωθούν τα διάφορα συστήματα και σήματα ποιότητας της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΠ), καθώς και των βιολογικών προϊόντων.

Επιπλέον, ένα μέρος της χρηματοδότησης απευθύνεται σε ορισμένους ειδικούς τομείς: ρυζιού, επιτραπέζιων ελιών, βοείου κρέατος και νωπών οπωροκηπευτικών. Το τελευταίο επιλέχθηκε ειδικά για την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και οι οργανισμοί γεωργικών ειδών διατροφής, που είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες προώθησης, είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που δρομολογήθηκε σήμερα. Τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι συνακόλουθες εκστρατείες συνήθως διαρκούν πάνω από τρία χρόνια.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 16 Απριλίου 2019. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.