Άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Άτυπη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας
Το κύριο θέμα συζήτησης της συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί 3-5 Σεπτεμβρίου, θα είναι η «Ενδυνάμωση των γεωργών με αποτελεσματικά εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων μετά το 2020». 

Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους στην αγορά και την παραγωγή, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη αστάθεια των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και στην κλιματική αλλαγή.

 

Αυτό επηρεάζει το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτών, καθιστώντας δύσκολο τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και παρεμποδίζοντας τα κίνητρα για επενδύσεις.
Τα τελευταία χρόνια ο γεωργικός τομέας γνώρισε σημαντική ένταση στην αγορά. Παρόλο που παρατηρήθηκαν θετικές εξελίξεις στους περισσότερους τομείς, η ανάκαμψη είναι εύθραυστη. Παρότι τα διαφορετικά, έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν ήταν πολύ χρήσιμα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις της τρέχουσας ΚΓΠ και πρέπει να αναζητηθούν προληπτικά και αποτελεσματικά μέσα διαχείρισης κινδύνων για να καταστεί ο γεωργικός κλάδος πιο ανθεκτικός σε διαφορετικούς κινδύνους.
Στο άτυπο Συμβούλιο θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Ένα από τα κύρια μηνύματα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003 ήταν η «ελευθερία της εκμετάλλευσης». Οι αγρότες μας αναγνώρισαν την ευθύνη τους για τη διαχείριση των κινδύνων και έδωσε στην ΚΓΠ αποτελεσματικά εργαλεία για να το κάνει αυτό;
  • Πρέπει να αυξηθεί το ποσό του αποθεματικού για την κρίση και να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό κατά τη διάρκεια των ετών, ώστε να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση κρίσεων της αγοράς; Πρέπει αυτό το ποσό να συγκεντρωθεί σε επίπεδο ΕΕ ή κρατών μελών;
  • Θεωρείτε ότι οι άμεσες πληρωμές αποτελούν εργαλείο διαχείρισης κινδύνων; Συμφωνείτε ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση των επιπέδων στήριξης για την άμεση πληρωμή για εργασία ως κάλυψη πραγματικού κινδύνου; Πρέπει ένα συγκεκριμένο μέρος των άμεσων ενισχύσεων να κατευθύνεται στο ταμείο διαχείρισης κινδύνων και να είναι εθελοντικό ή υποχρεωτικό για τους γεωργούς;

Τα βίντεο που σχετίζονται με την εκδήλωση είναι διαθέσιμα στη σελίδα των βίντεο  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι φωτογραφίες των γεγονότων είναι προσβάσιμες στη  σελίδα των φωτογραφιών ή στο λογαριασμό στο  Flickr.