Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
Παρουσίαση από τον Phil Hogan

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Phil Hogan θα παρουσιάσει την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων κατά την έκτακτη συνεδρίαση της AGRI την Πέμπτη 12 Απριλίου.