Ανοίγει ο «δρόμος» της Ιαπωνίας για το ευρωπαϊκό βόειο κρέας και φρούτα

Ανοίγει ο «δρόμος» της Ιαπωνίας για το ευρωπαϊκό βόειο κρέας και φρούτα
Μετά την έναρξη ισχύος της οικονομικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η ΕΕ εντατικοποίησε τις προσπάθειές της για την πρόσβαση στην Ιαπωνική αγορά γεωργικών προϊόντων. 

H Ιαπωνία επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών για εκκρεμείς αιτήσεις εξαγωγών βοείου κρέατος (κυρίως από την Κροατία, την Ισπανία) ή προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (κυρίως από τη Δανία, τη Γαλλία, την Πολωνία) βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης.

Επιπλέον, η ΕΕ και η Ιαπωνία καθόρισαν ενδεικτικά και εύλογα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση εκκρεμών αιτήσεων για εξαγωγές άλλων προϊόντων όπως φρούτα (π.χ. αχλάδια από το Βέλγιο, ακτινίδια από την Ιταλία και την Ελλάδα ή κεράσια από την Ουγγαρία και Πορτογαλία), καθώς και αιτήσεις περιφερειοποίησης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων για εξαγωγές κρέατος χοίρων από την Ουγγαρία, το Βέλγιο και την Πολωνία. Αυτά τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα θα συμβάλουν κυρίως στη μείωση των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στις αιτήσεις των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές στην ιαπωνική αγορά.

Δεδομένου ότι η ιαπωνική αγορά βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας προστατεύεται ιδιαίτερα λόγω υψηλών δασμών και πολύ αυστηρών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων, τα ανοίγματα που προσφέρονται τώρα από την Ιαπωνία αποτελούν ένα μεγάλο επίτευγμα που συμπληρώνει καλά το σημαντικό αποτέλεσμα της ΣΟΕΣ για το βόειο κρέας τομέας.

Υπενθυμίζεται ότι το βόειο κρέας της ΕΕ που εξάγεται στην Ιαπωνία θα ωφεληθεί κατά τη διάρκεια των ετών με δασμολογική μείωση από 38,5% σε 9%, με όγκο διασφάλισης που θα ανέρχεται σε 50.500 τόνους σε 10 έτη, αλλά θα ακολουθείται από ετήσια αόριστη αύξηση. Οι εξαγωγείς βοείου κρέατος της ΕΕ έχουν πλέον καλύτερη πρόσβαση σε αυτή την πολύ κερδοφόρα αγορά.