Αγροτική Ατζέντα στην Ευρώπη μετά το COVID 19

Αγροτική Ατζέντα στην Ευρώπη μετά το COVID 19
Διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2020, με θέμα Επείγουσα ανάγκη για ευρωπαική αγροτική ατζέντα μετά την κρίση του COVID19. 

Η Επιτροπή για τους Φυσικούς Πόρους (NAT Commission) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Περιφέρειες με την ομάδα RUMPA & Smart Villages, και με την υποστήριξη οργανισμού Rurality -Environment - Development και EUROMONTANA διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο στις 27 Νοεμβρίου 2020, με θέμα "Επείγουσα ανάγκη για ευρωπαική αγροτική ατζέντα μετά την κρίση του COVID19".

Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι εμπειρίες που προέκυψαν από τις αγροτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και πώς πρέπει να μεταφραστεί το νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο ? την ευρωπαϊκή αγροτική ατζέντα - που θα επιτρέψει και θα δώσει τη δυνατότητα στις αγροτικές κοινότητες να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Η εγγραφή είναι ανοιχτή on line έως τις 25 Νοεμβρίου 2020.