Αφρικανική Πανώλη των χοίρων: Ευρωπαϊκή ενίσχυση σε παραγωγούς στην Πολωνία

Αφρικανική Πανώλη των χοίρων: Ευρωπαϊκή ενίσχυση σε παραγωγούς στην Πολωνία
Η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων θέτει σοβαρό κίνδυνο στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού κρέατος, καθώς οποιαδήποτε εξάπλωση της νόσου εντός της ΕΕ θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στους παραγωγούς χοιρινού κρέατος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να επιτρέψει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για να βοηθήσει πολωνούς αγρότες χοίρων, που θα πρέπει να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Μια από τις χειρότερες λοιμώδεις νόσους για τους χοίρους, η αφρικανική πανώλη των χοίρων, βρίσκεται στην περιοχή των ανατολικών συνόρων της ΕΕ από το 2014. Για τον έλεγχο της νόσου και την αποφυγή νέων κρουσμάτων, θεσπίστηκαν αυστηροί υγειονομικοί περιορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι πολωνικές αρχές εισήγαγαν περαιτέρω απαιτήσεις σε περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο. Η απόφαση της Επιτροπής αφορά ειδικά τους πολωνούς κτηνοτρόφους που δεν κατέχουν πάνω από 50 χοίρους και / ή χοιρίδια (μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2016 και της 30ής Ιουνίου 2017) και βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Λόγω του περιορισμένου μεγέθους και των μέσων τους, ορισμένοι από αυτούς τους μικρούς αγρότες ενδέχεται να μην μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, θα αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή χοιρινού κρέατος.
Η οικονομική ενίσχυση ύψους 9,3 εκατ. Ευρώ που συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγηθεί για μέγιστο αριθμό 10.000 χοιριδίων και 171.654 χοίρων.

Οι αγρότες θα λάβουν 33 ευρώ ανά χοιρίδιο και 52 ευρώ ανά χοίρο. Οι γεωργοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ευρωπαϊκή ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων στις 19 Σεπτεμβρίου.
Οι γεωργοί που είναι επιλέξιμοι για ευρωπαϊκή ενίσχυση θα μπορούν να επανενεργοποιήσουν την παραγωγή χοιρινού κρέατος μόνον εάν και όταν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Αυτό δεν θα είναι δυνατό εντός 2 ετών από τη στιγμή που θα επωφεληθεί από την υποστήριξη.

Ο αντίκτυπος στην αγορά χοιρείου κρέατος
Η παρουσία αφρικανικής πανώλης των χοίρων θέτει σοβαρό κίνδυνο στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού κρέατος, καθώς οποιαδήποτε εξάπλωση της νόσου εντός της ΕΕ θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στους παραγωγούς χοιρινού κρέατος.

Επιπλέον, ο τομέας του χοιρείου κρέατος στην Ευρώπη βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις εξαγωγές και, επομένως, η περαιτέρω έξαρση της μολυσματικής νόσου θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την αγορά.

Η οικονομική στήριξη των πολωνών γεωργών προέρχεται από τον προϋπολογισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και εμπίπτει στις διατάξεις της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών.

Οι εν λόγω κανόνες επιτρέπουν στην Επιτροπή να προτείνει προσωρινά μέτρα στήριξης (για μέγιστο διάστημα δώδεκα μηνών) σε κάθε τομέα που καλύπτεται από την κοινή οργάνωση αγοράς που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση "που ενδέχεται να προκαλέσει ταχεία επιδείνωση της παραγωγής και των συνθηκών της αγοράς".

Είναι η πρώτη φορά που οι διατάξεις αυτές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έγκριση των κανόνων το 2013.