25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ

25 χρόνια ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης στην ΕΕ
Για 25 χρόνια πρόσωπα, αγαθά, υπηρεσίες και κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Σήμερα, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά (γνωστή και ως εσωτερική αγορά), είναι η μεγαλύτερη οικονομική ζώνη, χωρίς φραγμούς, στον κόσμο και εξυπηρετεί περισσότερα από 500 εκατομμύρια πολίτες, με ΑΕΠ περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό δημιουργεί μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μείωση τιμών για τους καταναλωτές, ενώ επίσης συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, δημιουργώντας περίπου 2.8 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας.
«Υπάρχει ελευθερία στη μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων από το Βορρά μέχρι τη Μεσόγειο. Έχουμε τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο», τονίζει η επικεφαλής της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ, Άννα Μαρία Κορτάτζα Μπίλτ (ΕΛΚ, Σουηδία).

Ψηφιακή ανάπτυξη

Η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αναπτύσσεται καθώς η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει τον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, της προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την παράδοση δεμάτων, τη συνεργατική οικονομία και τη θέσπιση νέων προτύπων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι αυτό μπορεί να προσφέρει επιπλέον 415 δισεκατομμύρια το χρόνο στην οικονομία της ΕΕ και να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.