Ζητούν αύξηση των κονδυλίων για τα Σχέδια βελτίωσης

Ζητούν αύξηση των κονδυλίων για τα Σχέδια βελτίωσης
Το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ απέστειλε σχετική επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή Στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ. Η τελική έγκριση κατανέμει στην Περιφέρει περί τα 29 εκατ. ευρώ, δηλ. ικανοποιεί περίπου το ένα πέμπτο των αιτούμενων επενδύσεων.

«Η αγροτική παραγωγή στην Περιφέρειά μας αποτελεί το σημαντικότερο ποσοστό του τοπικά παραγόμενου ΑΕΠ, από ότι σε άλλες Περιφέρειες. Η σημαντικότητα αυτή καθιστά την αγροτική παραγωγή ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής στην μετά την οικονομική κρίση εποχή.

Σημαντικός αριθμός των αιτούντων την ένταξή τους στα Σχέδια Βελτίωση είναι αγρότες νεαρής ηλικίας (<40), που πρέπει να στηριχθούν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου. Οι επενδύσεις από την νεολαία για την νεολαία είναι που θα συγκρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο και θα ανασχέσουν την φυγή του προς το εξωτερικό.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αυξήσετε σημαντικά τα κατανεμημένα ποσά, προς ικανοποίηση σαφώς μεγαλύτερου ποσοστού αιτημάτων.

Η φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας, η Θράκη γιορτάζει φέτος τα 100χρονα της ελευθερίας της και διεκδικεί τα δίκαιά της», σημειώνεται.