Σύνδρομο της πρόωρης γήρανσης του βαμβακιού

Σύνδρομο της πρόωρης γήρανσης του βαμβακιού
Ενημερωτικό δελτίο από την ΔΑΟΚ Δράμας. 

Η διαταραχή της φυσιολογίας τού βαμβακιού οφείλεται σε αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε κάλιο. Η κάψα («καρύδι») είναι ο κύριος αποδέκτης τού καλίου (το 60% του συνολικού καλίου τού φυτού συσσωρεύεται στις κάψες). Το επαρκές κάλιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της ίνας και των σπερμάτων.

Επίσης, το κάλιο είναι σημαντικό για την ενεργοποίηση των ενζύμων, την ισορροπία τού pH, την υδατική οικονομία και τη μεταφορά των φωτοσυνθετικών ουσιών. Συνθήκες που προκαλούν καταπόνηση στην καλλιέργεια (υδατική καταπόνηση, ασφυξία, υψηλές θερμοκρασίες κλπ.) συμβάλλουν στη μειωμένη λειτουργία τού ριζικού συστήματος.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα εκδηλώνονται στα νεότερα φύλλα ως μεσονεύρια ερυθρίαση, ξήρανση και απόπτωση. Τα φυτά μπορεί να αποφυλλωθούν πλήρως στο ανώτερο μισό τμήμα τους.

Συνηθέστερα, τα συμπτώματα εκδηλώνονται σε εδάφη ελαφράς μηχανικής σύστασης, φτωχά σε κάλιο, ιδίως μετά την έναρξη καρπόδεσης και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και υδατική καταπόνηση.

Ωστόσο, μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και σε επαρκώς εφοδιασμένα με κάλιο εδάφη.

Το σύνδρομο συνοδεύεται από δευτερογενείς μυκητολογικές προσβολές στα φύλλα από τους μύκητες Alternaria alternata ή Alternaria macrospora.

Αντιμετώπιση

Εφοδιασμός με κάλιο τού αγρού με ιστορικό εκδήλωσης πρόωρης γήρανσης στη βασική λίπανση. Εφαρμογή διαφυλλικών σκευασμάτων καλίου από την έναρξη της άνθησης, ιδίως σε αγρούς με γνωστό ιστορικό. Άμεση εφαρμογή καλιούχου διαφυλλικής λίπανσης σε περίπτωση έναρξης εκδήλωσης των πρώτων συμπτωμάτων σε αγρό χωρίς ιστορικό.