Στα τέλη Ιανουαρίου 2020 η αξιολόγηση για τα «Σχέδια βελτίωσης»

Στα τέλη Ιανουαρίου 2020 η αξιολόγηση για τα «Σχέδια βελτίωσης»
Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μέτρου 4.1 «Σχέδια βελτίωσης» το οποίο αφορά σε χρηματοδότηση αγροτών για εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (αγορά μηχανημάτων, κατασκευή αποθηκών, ποιμνιοστασίων, ψυκτικών θαλάμων, θερμοκηπίων). 

Η συνολική χρηματοδότηση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 31.331.445 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι 60.000.000 ευρώ.

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από την ΔΑΟ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας) και τις ΔΑΟΚ κατά τόπους.