ΣΥΚΙΚΗ: Οι τιμές αγοράς σύκων για το 2021

ΣΥΚΙΚΗ: Οι τιμές αγοράς σύκων για το 2021
Η ΣΥΚΙΚΗ ανακοινώνει στους συκοπαραγωγούς ότι σε συνεδρίαση συζητήθηκαν και εκτιμήθηκαν οι επικρατούσες συνθήκες της παραγωγής και διάθεσης των ξηρών σύκων. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθούν αυξήσεις στην Α, Β και Δ ποιότητα συμβατικών σύκων και επομένως οι τιμές αγοράς ξηρών σύκων από τους συκοπαραγωγούς για το έτος 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2021

  • Ποιότητα Α 2.30 ευρώ /κιλό
  • Ποιότητα Β 2,10 ευρώ /κιλό
  • Ποιότητα Γ 1,40 ευρώ /κιλό
  • Ποιότητα Δ 1,20 ευρώ /κιλό

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2021

  • Ποιότητα Α 3,00 ευρώ /κιλό
  • Ποιότητα Β 2,70 ευρώ /κιλό
  • Ποιότητα Γ 2.30 ευρώ/κιλό
  • Ποιότητα Δ 2,10 ευρώ /κιλό