ΣΕΒΙΤΕΛ: Επιβεβλημένες οι αναλύσεις όλων των ελαιολάδων

ΣΕΒΙΤΕΛ: Επιβεβλημένες οι αναλύσεις όλων των ελαιολάδων
Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ καλωσορίζει τη νέα ελαιοκομική περίοδο 2020/21 και εύχεται να είναι πλούσια και καλή για όλους τους παραγωγούς. 

Η Ομάδα Γευσιγνωστών του Εργαστηρίου Οργανοληπτικών Δοκιμών του ΣΕΒΙΤΕΛ ανταποκρίνεται επάξια στην διαρκώς αυξανόμενη αποστολή δειγμάτων για αξιολόγηση, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με τακτικές σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση συνεδριάσεις και στην αμεσότητα αποστολής των Αποτελεσμάτων (παράδοση σε 1-3 μέρες το αργότερο).

Το Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ, με επικεφαλής την διεθνώς (ορισθείσα Επικεφαλής σε πολλές ομάδες εργασίας του COI - ΔΣΕ) αναγνωρισμένη Χημικό κα Έφη Χριστοπούλου, έχει παράλληλα συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με χημικά εργαστήρια, εντός και εκτός της χώρας και συμβάλει με το υπεύθυνο έργο του στη διασφάλιση, τη βελτίωση και την ανάδειξη του ελληνικού ελαιολάδου.

H ελάχιστη ποσότητα δείγματος είναι 500ml. Η μεταφορά του πρέπει να γίνεται σε καθαρό περιέκτη, πλήρως γεμάτο και σφραγισμένο. Κατά την μεταφορά του να μην παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο ή την ζέστη.

To δείγμα πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένη την Αίτηση Οργανοληπτικής Δοκιμής η οοία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα www.sevitel.gr

H οργανοληπτική ομάδα του Εργαστηρίου του ΣΕΒΙΤΕΛ εκτός από το επίσημο πιστοποιητικό (για την έκδοση του οποίου είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας), μπορεί να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες και για τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του δείγματός σας.

Η ταυτότητα του Εργαστηρίου Οργανοληπτικών Δοκιμών ΣΕΒΙΤΕΛ

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ λειτουργεί από το 2012 με σκοπό την διασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, παράγοντας καθοριστικός για την προοπτική και το μέλλον του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας με τεράστια κοινωνική και οικονομική σημασία,
  • η οργανοληπτική αξιολόγηση είναι ποιοτικό κριτήριο και αποτελεί ίσως την σημαντικότερη παράμετρο ποιότητας για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα,
  • η ποιότητα αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει το ελληνικό ελαιόλαδο απέναντι στους ανταγωνιστές του.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ο σκοπός και η αποστολή του Εργαστηρίου, ήτοι στην παροχή υπηρεσιών προς όλους όσοι ασχολούνται επιχειρηματικά με το προϊόν, προκειμένου να εξυπηρετούν και να συμβάλλουν στηνβελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και παράλληλααναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ).

Το κόστος των εξετάσεων ανά δείγμα ελαιολάδου, ανέρχεται σε 50  ευρώ, πλέον τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

«Οι διαρκείς διακρίσεις της Ομάδας μας, επιβεβαιώνουν την συνοχή, την μεγάλη εμπειρία την πολυετή ενασχόληση και την αντικειμενικότητα όλων των Μελών της Ομάδας του ΣΕΒΙΤΕΛ.Τα Μέλη της Ομάδας του Εργαστηρίου μας με τη σκληρή δουλειά και το πάθος τους διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της Μεθόδου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης» τονίζει η Panel Supervisor και Χημικός Εμπειρογνώμων της Ε.Ε και του ΔΣΕ κα Έφη Χριστοπούλου.