Προειδοποιήσεις για τα μηλοειδή στις ορεινές περιοχές

Προειδοποιήσεις για τα μηλοειδή στις ορεινές περιοχές
Τεχνικό δελτίο για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 6-7 Ιουνίου. Το 25%, 50% & 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 15, 20 & 27 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Συστάσεις: Βιολογικά σκευάσματα: Εφαρμογή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων στις 4 Ιουνίου 2019 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου.

Χημικά σκευάσματα: Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση στις 27 Μαΐου 2019 ή με τη διαπίστωση αυγών. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση. Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση στις 4 Ιουνίου 2019 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου.

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οργανοφοσφωρικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων. 

Επαναληπτικός ψεκασμός στις 27 Ιουνίου.

Ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολή και, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου.

Στις επαναλήψεις του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων.

Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Δείτε τα Μυκητοκτόνα ΕΔΩ

Δείτε τα Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα ΕΔΩ