Πληρωμές 2 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 2 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.006.326,11 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν 441 δικαιούχους και είναι υποχρεώσεις προς τις ομάδες leader, επενδύσεις σε υλικά ενεργητικού, διανομή τροφίμων, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, αγροπεριβαλλοντικά κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ