Πληρωμές 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 δικαιούχους

Πληρωμές 1,4 εκατ. ευρώ σε 281 δικαιούχους
Από τις 30/01/2019 έως τις 31/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.403.970,39 ευρώ.

Οι πληρωμές που αφορούν 281 δικαιούχους αφορούν δράσεις του ΠΑΑ ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επενδύσεις σε υλικά, προώθηση τροφίμων, αυτόχθονες φυλές, ομάδες leader, βιολογική κτηνοτροφία κ.ά

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ