Πιστοποίηση - αναγνώριση ΚΥΔ στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ για 2019-2020

Πιστοποίηση - αναγνώριση ΚΥΔ στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ για 2019-2020
Ποια ΚΥΔ περνούν την αξιολόγηση και ποια απορρίπτονται.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης περνούν συνολικά 53 νέα ΚΥΔ, ενώ 14 απορρίπτονται, τα οποία όμως έχουν δικαίωμα ένστασης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακολούθησε την «Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2019 Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2020».

Τα ΚΥΔ που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ. αρ. 10104/23-01-2019 συμπληρωματικής πρόσκλησης, θα κληθούν να αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, που αφορά την εκπαίδευση και τις εξετάσεις.

Επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΚΥΔ που απορρίπτονται, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, από την έκδοση της παρούσης απόφασης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων και Προσφυγών, με συστημένη επιστολή, υπόψη Γραμματείας της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών κας Γιαννίκου Δήμητρας, οδός Δομοκού αρ. 5, Τ.Κ. 10445 στην Αθήνα.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ΚΥΔ εδώ