ΟΠΕΚΑ: πληρωμές επιδομάτων Ιουλίου

ΟΠΕΚΑ: πληρωμές επιδομάτων Ιουλίου
Σύνολο Δικαιούχων: 1.530.880 Σύνολο Καταβολών: 056.984 

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι, 753.606 - 172.369.071 ευρώ

Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι, 230.244  - 50.539.420 ευρώ

Επίδομα Αναπηρίας: Δικαιούχοι, 172.369. - 71.304.154 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι, 243.226 - 29.839.595 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι, 920 ?  296.382 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι, 12.085 - 12.144.604 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι, 205 - 90.059 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι, 6.600 ?  232.640 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων(1296/1982): Δικαιούχοι, 19.640 - 6.648.910 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 15.296. 3.944.242 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι, 129. -  103.015 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου - Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι,  73.704 - 20.359.889 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου - Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι, 2850 - 179.003 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι, 6 - 6.000 ευρώ