Νέο ερευνητικό έργο για φυτοπροστασία σε κηπευτικές καλλιέργειες

Νέο ερευνητικό έργο για φυτοπροστασία σε κηπευτικές καλλιέργειες
Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης ?SmartPP?». 

Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτοπροστασίας με έμφαση στην διαχείριση της ανθεκτικότητας στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Συνοπτικά, στο SmartPP θα γίνει ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την επιλογή των καταλληλότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως και νέων δραστικών χαμηλής τοξικότητας (green chemistry).

Για την υιοθέτηση των καινοτόμων πρακτικών στην γεωργική πράξη, θα λειτουργήσει, στην διάρκεια του έργου, ένα δίκτυο δράσεων εκπαίδευσης, προβολής, ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Τα δεδομένα, θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαχείριση της φυτοπροστασίας μέσω της διαδικτυακής αναβαθμισμένης και επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων «Γάλανθος».

Οι δράσεις του έργου θα υλοποιηθούν από το ερευνητικό / επιστημονικό δίκτυο του έργου SmartPP που αποτελείται από τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες της Κρήτης μέλη της ομάδας φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου ΙΕΛΥΑ, ΕΛΓΟ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (συντονιστής έργου, επιστημονικά υπεύθυνη Δρ Α. Τσαγκαράκου), και το ΙΤΕ -Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ομάδα Δρ Ι. Βόντα). Την ομάδα του ΙΕΛΥΑ συμπληρώνουν μέλη της ΕΠΑΣ Μεσσαράς (Δ/ντρια κ. Μ. Χαλκιαδάκη) όπου θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές και επιδεικτικές δράσεις.

Στην εναρκτήρια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 26/9/2019 παρουσία της κ. Ε. Δεινάκη από την ΕΥΔ Π.Ε. Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΙΕΛΥΑ καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του πλάνου δράσης του έργου.

Το SmartPP έχει διάρκεια 3 έτη, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης ? πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete.