Νέες εστίες ευλογιάς στο νησί της Λέσβου

Νέες εστίες ευλογιάς στο νησί της Λέσβου

Νέες εστίες ευλογιάς στο νησί της Λέσβου
Σύμφωνα με σημερινό έγγραφο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής - Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ, τον τελευταίο μήνα εκδηλώθηκαν πέντε (5) ακόμη εστίες Ευλογιάς στο νησί της Λέσβου. 

Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή έχει ενημερώσει σχετικώς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, ενώ, με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής, λαμβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Επισημαίνεται, ότι εξακολουθεί να απαγορεύεται η έξοδος από νησί της Λέσβου ζώντων μικρών μηρυκαστικών προς την υπόλοιπη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα, ακόμη και για άμεση σφαγή, καθώς και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.