Νέα εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων

Νέα εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων
Ενημέρωση από την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων για την επιβεβαίωση νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία στην περιοχή Burgas. 

Στις 12 Ιουλίου 2019, επιβεβαιώθηκε ακόμη μία εστία του νοσήματος σε οικόσιτους χοίρους (backyard) στη Βουλγαρία (η 9η για το έτος 2019) στο χωριό Zidarovo του Δήμου Σωζόπολης (Sozopol) στην Περιφέρεια Burgas.

Η εστία βρέθηκε μετά από την ειδοποίηση των Αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών από ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος παρατήρησε αιφνίδιους θανάτους. Ο Επίσημος Κτηνίατρος έθεσε αμέσως υποψία Αφρικανικής Πανώλους του Χοίρου, εφόσον είχαν πεθάνει 8 χοίροι από τους 14 της οικόσιτης εκτροφής και το κρούσμα επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Βουλγαρίας για την Αφρικανική και Κλασσική Πανώλη του Χοίρου (ASF/CSF). Αμέσως μετά, τέθηκαν σε ισχύ οι Ζώνες Προστασίας (3km) και Επιτήρησης (10 km). Στο συγκεκριμένο χωριό, εκτρέφονται 105 χοίροι σε 29 οικόσιτες εκτροφές (backyard).

Παρατηρείται ότι το νέο κρούσμα ΑΠΧ βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση πιο νότια και ανατολικά από τα προηγούμενα κρούσματα στην περιοχή Pleven, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί και δηλωθεί από τις αρμόδιες Βουλγαρικές Αρχές, κρούσματα ενδιάμεσα.

Διαπιστώνεται ότι το νόσημα έκανε ένα μεγάλο άλμα και βρίσκεται πλέον κοντά στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας και σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σύνορα της Ελλάδας στον Έβρο.

Λόγω της μεγάλης αυτής απόστασης στην οποία εμφανίστηκε το νέο κρούσμα ΑΠΧ σε σχέση με τα προηγούμενα, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων επισημαίνει στις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολόκληρης της χώρας και ιδιαιτέρως σε αυτές που βρίσκονται στα σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία για την αναγκαιότητα αυξημένης επαγρύπνησης και τήρησης των μέτρων που αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 3222/118256/03-09-2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Παρακαλείται επίσης, η Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος να ενημερώσει τις κατά τόπους Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και τους κυνηγητικούς συλλόγους, ώστε οι κυνηγοί να είναι σε επαγρύπνηση και να ειδοποιήσουν άμεσα τις Κτηνιατρικές Αρχές, σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα σε ζωντανό αγριόχοιρο ή σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρού. Tέλος, υπενθυμίζουμε σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας στα σημεία εισόδου από Τρίτες Χώρες αλλά και από άλλα Κράτη-Μέλη (ΣΥΚΕ, τελωνεία, αεροδρόμια, λιμάνια) να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 3507 /127940/21-09-2018 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας

Οι προηγούμενες εστίες μόλυνσης εντοπίστηκαν:

Στις 5 Ιουλίου 2019 - σε οικόσιτους χοίρους στη Βουλγαρία. Η εστία βρέθηκε στο χωριό Novachene της περιοχής Pleven της Βουλγαρίας σε backyard εκτροφή μετά από εξέταση ενός χοίρου ο οποίος θανατώθηκε και εξετάσθηκε.

Στις 9 Ιουλίου 2019 επιβεβαιώθηκαν στην Βουλγαρία σε οικόσιτους χοίρους backyard εκτροφών οι παρακάτω εστίες:

1. Στο χωριό Brest της περιοχής Pleven σε μια εκτροφή συνολικά 3 χοίρων από τους οποίους ο 1 βρέθηκε νεκρός και οι άλλοι 2 θανατώθηκαν (3 θετικά).

2. Στο χωριό Milkovitsa της περιοχής Pleven σε μια εκτροφή 7 χοίρων, από τους οποίους οι 4 ήταν μολυσμένοι. Θανατώθηκαν/καταστράφηκαν και οι 7.

3. Στο χωριό Dolni Vit της Pleven όπου θανατώθηκαν /καταστράφηκαν 2 χοίροι μιας εκτροφής από τους οποίους ο 1 ήταν μολυσμένος.

4. Στο χωριό Dragash voyvoda της ίδιας περιοχής σε εκτροφή βρέθηκε, αφού θανατώθηκε, 1 μολυσμένος χοίρος.

5. Στο χωριό Batsova της Pleven θανατώθηκε/καταστράφηκε το μοναδικό ζώο της εκτροφής το οποίο ήταν μολυσμένο.

6. Στο χωριό Sanadinovo της περιοχής Pleven σε εκτροφή 2 χοίρων από τους οποίους ο ένας ήταν μολυσμένος. Καταστράφηκαν/θανατώθηκαν και οι 2 χοίροι.

Στις 11 Ιουλίου 2019 επιβεβαιώθηκε μια εστία της νόσου, στο χωριό Decov της περιοχής Pleven στην Βουλγαρία σε νεκρό οικόσιτο χοίρο backyard εκτροφής.