Νανοτεχνολογία και τρόφιμα

Νανοτεχνολογία και τρόφιμα

Νανοτεχνολογία και τρόφιμα
Ψηφιακό υλικό της EFSA για την επιστήμη της νανοτεχνολογίας στα τρόφιμα. 

Η EFSA έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ψηφιακό υλικό υπό μορφή βίντεο για την κατανόηση της επιστήμης της νανοτεχνολογίας και πώς αυτή συνδέεται με τον τομέα των τροφίμων.

Το βίντεο αυτό συνοδεύει τη πρόσφατη δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών της EFSA που σχετίζονται με την αξιολόγηση επικινδυνότητας των νανοσωματιδίων.

Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της EFSA αποτελούν μια λεπτομερή επικαιροποίηση προηγούμενων κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιολόγηση επικινδυνότητας σχετικά με την εφαρμογή της νανοεπιστήμης και των νανοτεχνολογιών στην αλυσίδα των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Η EFSA έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ψηφιακό υλικό υπό μορφή βίντεο για την κατανόηση της επιστήμης της νανοτεχνολογίας και πώς αυτή συνδέεται με τον τομέα των τροφίμων. Το βίντεο αυτό συνοδεύει τη πρόσφατη δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών της EFSA που σχετίζονται με την αξιολόγηση επικινδυνότητας των νανοσωματιδίων.

Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της EFSA αποτελούν μια λεπτομερή επικαιροποίηση προηγούμενων κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιολόγηση επικινδυνότητας σχετικά με την εφαρμογή της νανοεπιστήμης και των νανοτεχνολογιών στην αλυσίδα των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Η νανοτεχνολογία είναι ένας συναρπαστικός και ταχέως εξελισσόμενος τομέας της επιστήμης σήμερα. Στον τομέα των τροφίμων, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη νανοτεχνολογία ώστε να δημιουργήσουν νέα προϊόντα που να μπορούν να είναι ωφέλημα για την υγεία και τη διατροφή.

Η EFSA έχει ετοιμάσει το ψηφιακό αυτό υλικό μικρής διάρκειας (βίντεο) με σκοπό την περαιτέρω προώθηση του θέματος, συνδυαστικά με βασικές πληροφορίες προσαρμοσμένες για το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Το εν λόγω βίντεο αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα και ως εκ τούτου μπορεί να αναθεωρηθεί ή/ και μεταφραστεί μελλοντικά. Σε αυτό υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με: το πόσο μικρό είναι ένα νανοσωματίδιο / Τα νανοϋλικά στη φύση / Η μαγεία της νανοτεχνολογίας / Η νανοτεχνολογία στην τροφική αλυσίδα / Η νανοτεχνολογία στην καθημερινή ζωή / Η αξιολόγηση της ασφάλειας στα νανοϋλικά.

 Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν ΕΔΩ