Μέχρι τις 31.12.2020 παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων

Μέχρι τις 31.12.2020 παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων
Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.  

Σύμφωνα με διάταξη του νέου νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2019 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, δύναται να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες.

Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.