Μεταποίηση: Έως τις 28 Μαΐου τα δικαιολογητικά

Μεταποίηση: Έως τις 28 Μαΐου τα δικαιολογητικά
Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων. 

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 από τις 17-5-2019 μέχρι και τις 28-5-2019.