Μέλισσα και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

Μέλισσα και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη
Εκδήλωση για τη μέλισσα και το περιβάλλον με τη συμμετοχή ερευνητών του ΕΛΓΟ Δήμητρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 14:30 στη Βέροια. 

Ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από το Ινστιτούτο Ζωικής Επιστήμης και από το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων (Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων) συμμετέχουν με ομιλίες τους σε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Μέλισσα και Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη: Η συνεισφορά της στην αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον - Καλλιεργητικές φροντίδες και μέτρα προστασίας της».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ