Λέσβος: Πιστοποιητικά για τους ψεκαστές δακοκτονίας

Λέσβος: Πιστοποιητικά για τους ψεκαστές δακοκτονίας

Λέσβος: Πιστοποιητικά για τους ψεκαστές δακοκτονίας
Ανακοίνωση για κατοχή πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από επαγγελματίες χρήστες και ψεκαστές δακοκτονίας. 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου υπενθυμίζεται ότι:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων επιβάλλεται η απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων για όσους προμηθεύονται, χειρίζονται, εφαρμόζουν γεωργικά φάρμακα που απευθύνονται σε επαγγελματίες χρήστες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι πλέον απαραίτητη η κατοχή του Πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και από όλους τους ψεκαστές των συνεργείων εδάφους του προγράμματος Δακοκτονίας.

Η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού γίνεται μετά από εξετάσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτό.

Μετά τα παραπάνω σας παραθέτουμε στον πίνακα που ακολουθεί, τους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τώρα για τον νομό Λέσβου, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες χρήστες να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας γραφείο 9 ( κ.Γιασσά Εμμανουήλ ) και στο τηλέφωνο 22510-25644.