Κομφούζιο: Δικαιούχοι και προϋπολογισμός

Κομφούζιο: Δικαιούχοι και προϋπολογισμός
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 28.563.775,81 ευρώ. 

Την προσθήκη 207 νέων πράξεων (νέοι δικαιούχοι) και τη διαγραφή 256 πράξεων (δικαιούχων) και, ως εκ τούτου, την ανάκληση ένταξης αυτών στο πλαίσιο 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 από το έτος εφαρμογής 2021, αποφάσισε η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, η οποία προχώρησε ταυτόχρονα στην τροποποίηση της στήλης «Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη» και «Συνολικός Προϋπολογισμός» 2.440 ενταγμένων πράξεων (παλαιοί δικαιούχοι).

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση η Απόφαση Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων αφορά πλέον σε 4.964 δικαιούχους, έναντι των 5.013 πράξεων της αρχικής Απόφασης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των παραπάνω ενταγμένων πράξεων, όπως τροποποιείται βάσει της νέας απόφασης, ανέρχεται σε 28.563.775,81 ευρώ, είναι δηλαδή μειωμένος κατά 1.301.021,51 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ