Κιλκίς-Σέρρες: Κατανομή των βοσκήσιμων γαιών 2020

Κιλκίς-Σέρρες: Κατανομή των βοσκήσιμων γαιών 2020
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κιλκίς και ΠΕ Σερρών ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους των νομών ότι έχουν εκδοθεί οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2020. 

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί φέτος στη χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 και των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία) με τη ΔΑΟΚ, προκειμένου να λάβουν γνώση για την ισχύουσα κατανομή, μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2020 για το Κιλκίς και μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2020 για τις Σέρρες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις κατανομής έχουν τους βοσκότοπους με του οποίους έγινε η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020.