Καταβλήθηκαν de minimis ύψους 3,38 εκατ. ευρώ

Καταβλήθηκαν de minimis ύψους 3,38 εκατ. ευρώ
Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). 

Το ποσό των 3.383.128,68 ευρώ καταβλήθηκε για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis) σε παραγωγούς σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την επικράτεια, βαμβακιού στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης, σε παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου και σε παραγωγούς φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων αρωματικών φυτών.

Αναλυτικότερα:

Για το έτος ΕΑΕ 2018:

  • Σε 55 δικαιούχους θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης καταβλήθηκε το ποσό των 190.050,00 ευρώ
  • Σε 5.330 δικαιούχους με αγροτεμάχια βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης καταβλήθηκε το ποσό των 1.413.356,68 ευρώ

Για το έτος ΕΑΕ 2019:

  • Σε 11 δικαιούχους παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου που έχουν υποστεί ζημίες στην παραγωγή τους από δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού καταβλήθηκε το ποσό των 34.840,00 ευρώ.

Για το έτος ΕΑΕ 2020:

  • Σε 1.116 δικαιούχους με αγροτεμάχια παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση καταβλήθηκε το ποσό των 1.186.300,00 ευρώ.
  • Σε 212 δικαιούχους παραγωγούς Φυτωρίων ανθοκομικών φυτών καταβλήθηκε το ποσό των 502.182,00 ευρώ.
  • Σε 25 δικαιούχους παραγωγούς Φυτωρίων αρωματικών φυτών καταβλήθηκε το ποσό των 23.120,00 ευρώ.
    Σε 10 δικαιούχους παραγωγούς του Δήμου Καστανέων Έβρου που έχουν υποστεί ζημίες στην παραγωγή τους από δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού καταβλήθηκε το ποσό των 33.280,00 ευρώ.