Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει ότι οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας για 30 ημερολογιακές ημέρες, καλούνται όπως προσέλθουν στα τοπικά γραφεία της Αμφιλοχίας, ή του Αγρινίου, ή της Ναυπάκτου ή στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας στο Μεσολόγγι, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2020 όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Υποχρεωμένοι να προσέλθουν στα παραπάνω γραφεία, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2020 όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μονάχα όσοι θέλουν να υποβάλουν ένσταση.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση - ένσταση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Ο κάθε κτηνοτρόφος προσκομίζοντας απαραιτήτως την αστυνομική του ταυτότητα, λαμβάνει γνώση και υπογράφει σε έντυπη κατάσταση για την επιλέξιμη έκταση που του κατανεμήθηκε σε συνολική λίστα κατανομής (με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν).

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαφωνούν με την κατανομή μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση - ένσταση κατά της κατανομής, αναφέροντας τους λόγους της ένστασης και τις αιτούμενες αλλαγές που επιθυμούν να γίνουν για τους ιδίους, προσκομίζοντας και όποιο δικαιολογητικό θεωρούν πως πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την εξέταση της ένστασης τους από την αρμόδια επιτροπή.