Καρπόκαψα, Φουζικλάδιο και Ωίδιο στη μηλιά

Καρπόκαψα, Φουζικλάδιο και Ωίδιο στη μηλιά

Καρπόκαψα, Φουζικλάδιο και Ωίδιο στη μηλιά
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές ξεκίνησε η 2 η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 4 - 6 Ιουλίου.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Άρνισσας Πέλλας και του Βελβεντού Κοζάνης. Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Άρνισσας, του Βελβεντού και της Καστοριάς έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 9 - 11 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 15 - 17 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 11-15 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 16-19 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων.
Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά-θεραπευτικά μυκητοκτόνα, ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.

ΩΙΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των δένδρων με προστατευτικά-θεραπευτικά μυκητοκτόνα.