Καρδίτσα: Οι δικαιούχοι της αμειψισποράς

Καρδίτσα: Οι δικαιούχοι της αμειψισποράς

Καρδίτσα: Οι δικαιούχοι της αμειψισποράς
Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές έτους 2017, για την Π.Ε. Καρδίτσας. 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι στις 7 Νοεμβρίου 2018 αναρτήθηκαν στον πίνακα της Υπηρεσίας οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, έτους 2017, για την Π.Ε. Καρδίτσας.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης με καταληκτική ημερομηνία την 13η Νοεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55249 (αρμόδια γεωπόνος η κ. Φ. Βολιώτου ).