Καρδίτσα: Κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2018

Καρδίτσα: Κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2018
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 μπορούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή, έτους 2018. 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, γίνονται γνωστά στους κτηνοτρόφους τα εξής:

Έχουν καταρτιστεί οι επικαιροποιημένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2018. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στο Ν. Καρδίτσας, να προσέλθουν στo Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Υπηρεσίας μας (Λ. Δημοκρατίας 46-Καρδίτσα-τηλέφωνα 24413 55210, 24413 55248), μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή, έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για να υποβάλλουν αίτηση χωροταξικής ανακατανομής (δικαίωμα ένστασης) για το έτος 2018.