Γεωργική ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Bactrocera dorsalis

Γεωργική ενημέρωση για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Bactrocera dorsalis
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους υπόχρεους (παραγωγούς και διακινητές φρούτων) σχετικά με τη διαπίστωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera dorsalis στις Περιφέρειες Ιλ-ντε-Φρανς και Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν στη Γαλλία.  

Στην Περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς κοντά στο Παρίσι, βρέθηκαν ενήλικα άτομα του εντόμου σε παγίδες σε δημόσιους κήπους, ενώ άτομα του ιδίου σταδίου του εντόμου βρέθηκαν σε παγίδες σε οπωρώνα αχλαδιάς στην Περιφέρεια Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν στη Νότια Γαλλία.

Το έντομο που έχει πολύ μεγάλο εύρος ξενιστών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα πορτοκάλια, τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα, τα αχλάδια, τα μήλα, οι τομάτες, οι πιπεριές, οι μπανάνες, τα μάνγκο και η παπάγια, απαντάται σε αρκετές περιοχές της Ασίας και έχει αναφερθεί στις ΗΠΑ (California, Florida). Στην Ευρώπη διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου για πρώτη φορά σε οπωρώνες της Περιφέρειας Καμπάνια της Ιταλίας και πρόσφατα στις Περιφέρειες Ιλ-ντε-Φρανς και Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν της Γαλλίας, αν και κάθε έτος καταγράφονται πολλές απορρίψεις σε εισαγόμενα φορτία φρούτων λόγω της παρουσία του σε αυτά.

Το θηλυκό εναποθέτει τα αβγά του στη σάρκα των καρπών των φυτών ξενιστών του. Η εκκόλαψη των προνυμφών γίνεται 1 με 3 ημέρες μετά την απόθεση των αβγών. Οι προνύμφες τρέφονται με τη σάρκα των καρπών των φυτών ξενιστών τους. Η νύμφωση γίνεται εντός του εδάφους κάτω από τα φυτά όπου αναπτύχθηκαν οι προνύμφες και τα ενήλικα εμφανίζονται 1 με 2 εβδομάδες αργότερα.

Τα συμπτώματα από την προσβολή του εντόμου είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλεί το κοινό για τη χώρας μας είδος της οικογένειας των Tephritidae, η Μύγα της Μεσογείου. Στους προσβεβλημένους καρπούς διακρίνονται αρχικά οι μεταχρωματισμοί γύρω από τις οπές ωοτοκίας και κατόπιν τα φρούτα μπορεί να εμφανίσουν σήψη ή ευδιάκριτες οπές που δημιουργούνται κατά την έξοδο των προνυμφών. Σε πολλές περιπτώσεις σε φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως τα ροδάκινα, έχουμε την εκροή σακχάρων που στερεοποιούνται δίπλα την περιοχή του νύγματος ωοτοκίας.

Οι κύριοι τρόποι μετακίνησης και διασποράς του εντόμου είναι μέσω της μεταφοράς φορτίων φρούτων τόσο με το εμπόριο όσο και με απλούς ταξιδιώτες. Με αυτό τον τρόπο το έντομο μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ως αβγό ή προνύμφη εντός των φρούτων. Θα μπορούσε, επίσης, στον τόπο προορισμού των προϊόντων να φτάσει και ως νύμφη ή ενήλικο σε περίπτωση που ο χρόνος μετακίνησης των προϊόντων είναι μεγάλος, οπότε το έντομο έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Το έντομο μπορεί να μετακινηθεί, επίσης, μέσω των μέσων μετακίνησης χώματος ή λοιπών υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτών ως νύμφη, εντός αυτών των υλικών. Μπορεί, επίσης, να εξαπλωθεί ενεργητικά μέσω της πτήσης των ενηλίκων.

Η Υπηρεσία πραγματοποιεί κάθε χρόνο συστηματικές επισκοπήσεις με μακροσκοπικούς ελέγχους και εγκατάσταση παγίδων σε σημεία εισόδου και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επιβεβαίωση τυχόν παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ.365/2002-ΦΕΚ 307 Α) οι υπόχρεοι οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας) οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στα τηλέφωνα 2421352493,494,444 του Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.