Εχθροί και ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς και καρυδιάς

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς και καρυδιάς
Προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

Από Καρπόκαψα - Σέζια - Ωίδιο κινδυνεύουν οι ορεινές περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμαστά).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Carpocapsa pomonella): Μηλιά - Αχλαδιά - Kαρυδιά

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις: Στις ορεινές περιοχές οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα και Λιβάδι Κρουσώνα η 2η πτήση (γενιά) είναι σε εξέλιξη. Στη γενιά αυτή το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς.

Οδηγίες: Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης επέμβασης στις ορεινές περιοχές είναι για το Οροπέδιο Λασιθίου, Δαμάστα, Λιβάδι Κρουσώνα στις 26 - 28 Ιουλίου.

ΣΕΖΙΑ (Sesia myopiformis): Μηλιά

Γενικές πληροφορίες: Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης την περίοδο αυτή εμφανίζονται αυξημένες. Το έντομο ωοτοκεί στον κορμό και στους βραχίονες (κυρίως σε σχισμές, έλκη) και αποτελεί σοβαρό ξυλοφάγο εχθρό στις μηλιές.

Οδηγίες: Συνιστάται να εφαρμοστεί κατευθυνόμενος ψεκασμός στον κορμό και τους βραχίονες με καλή διαβροχή.

ΩΙΔΙΟ (Oidium farinosum): Μηλιά

Γενικές πληροφορίες: Παρατηρούνται συμπτώματα σε μηλιές. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες: Στις μηλιές συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την καρπόκαψα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων - μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά, το εσωτερικό των δέντρων πρέπει να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.