Εσπεριδοειδή: Εχθροί, ασθένειες και αναγκαίες επεμβάσεις

Εσπεριδοειδή: Εχθροί, ασθένειες και αναγκαίες επεμβάσεις
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Στο δίκτυο παγίδευσης σημειώνεται αύξηση των συλλήψεων της μύγας. Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και μανταρινιάς oι καρποί γίνονται επιδεκτικοί στις προσβολές μόλις αρχίζει να αλλάζει το χρώμα τους.

Συστήνεται άμεση καταπολέμηση με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Η δραστηριότητα και η γονιμότητα του εντόμου περιορίζονται σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας.

Στις εφαρμογές πρέπει να τηρείται αυστηρά ο χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή για υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών στους καρπούς. Η συλλογή και η απομάκρυνση των προσβεβλημένων καρπών από το δέντρο και από το έδαφος βοηθάει στον περιορισμό των προσβολών.

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ: Διαλευρώδης & Εριώδης αλευρώδης

Οι προσβολές των αλευρωδών φαίνονται εντονότερα το φθινόπωρο λόγω της κάλυψης των φύλλων και των καρπών από λεπτό μαύρο στρώμα καπνιάς, μυκήτων που αναπτύσσονται πάνω στα κολλώδη μελιτώματα. Αυτή την περίοδο παρατηρείται αύξηση στα ευαίσθητα στάδια των αλευρωδών για χημική καταπολέμηση.

Στα έντονα προσβεβλημένα δένδρα συστήνεται άμεσα ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα με ήπια δράση στα ωφέλιμα έντομα ή με θερινούς πολτούς. Να αποφεύγονται οι γενικευμένοι ψεκασμοί.

ΚΑΠΝΙΑ

Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας αναπτύσσεται πάνω στα μελιτώματα εντόμων (αλευρώδεις, ψευδόκοκκος, ψώρες) λεπτό στρώμα μυκήτων μαύρου χρώματος, που καλύπτει τα φύλλα, τα κλαδιά και τους καρπούς.

Η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως με την καταπολέμηση στην κατάλληλη εποχή των εντόμων που παράγουν μελιτώματα.

Φθινοπωρινοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα περιορίζουν την ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς αλλά και των σήψεων που προκαλούνται στους καρπούς από την φυτόφθορα.
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Πρόκειται για άκαρι που δραστηριοποιείται κυρίως το φθινόπωρο. Όσο διαρκούν οι ήπιες καιρικές συνθήκες διευρύνεται η περίοδος δραστηριότητας του και εντείνονται οι προσβολές.

Προκαλεί ταχύτατη αποφύλλωση στα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα στις λεμονιές, αφήνοντας χαμηλά τις ποδιές άδειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα αποκτούν αργυρόχροη όψη και οι καρποί χλωρωτικούς αποχρωματισμούς.

Συστήνεται εξέταση των δέντρων και άμεση αντιμετώπιση όταν εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ

Πολύ σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών λόγω της γρήγορης ξήρανσης των προσβεβλημένων δέντρων. Μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν οι λεμονιές και οι κιτριές.

Αρχικά εκδηλώνεται με χλώρωση, μάρανση και ξήρανση των φύλλων σε νεαρούς βλαστούς και στη συνέχεια φυλλόπτωση με τους μίσχους των φύλλων να παραμένουν πάνω στο κλαδί.

Ακολουθεί ξήρανση της κορυφής που προχωρά προς τα κάτω σε κλάδους και σε βραχίονες. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται μεταχρωματισμός καστανο - πορτοκαλί χρώματος στα αγγεία του προσβεβλημένου ξύλου. Νέες μολύνσεις εννοούνται από την υγρασία και την ύπαρξη πληγών για την είσοδο του μύκητα, στο διάστημα Οκτωβρίου - Μαρτίου.

Τα μέτρα αντιμετώπισης είναι προληπτικά:

  • Αποφεύγετε κλάδεμα και όργωμα κατά τη βροχερή περίοδο, ιδιαίτερα στις λεμονιές.
  • Φροντίζετε οι κλάδοι, οι κορμοί και οι ρίζες να μην τραυματίζονται κατά τις καλλιεργητικές εργασίες.
  • Τυχόν πληγές μέσα στην περίοδο αυτή να προστατεύονται με εγκεκριμένα σκευάσματα.
  • Το κλάδεμα των δέντρων να γίνεται αργά την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι.
  • Οι τομές να καλύπτονται με κατάλληλη προστατευτική αλοιφή.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην επιλογή νέων δενδρυλλίων.
  • Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και ανεκτικών ή ανθεκτικών ποικιλιών λεμονιάς (Αδαμο?ούλου, Καρυστινή, Ερμιόνη, Monachello, Santa Teresa, Interdonato) περιορίζουν την ασθένεια.
  • Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται με την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται αμέσως μετά από χαλάζι, παγετό ή πολύ δυνατό άνεμο.