Έρχονται πληρωμές βιολογικών και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων

Έρχονται πληρωμές βιολογικών και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων
Το συνολικό ύψος των πληρωμών ανέρχονται στα 22,5 εκατ. ευρώ. 

Περίπου 22,5 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν τις επόμενες μέρες στους λογαριασμούς δικαιούχων βιολογικών και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Όπως αναφέρεται στις εντολές καταβολής, οι οποίες αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 22.470.01,52 ευρώ.

Η πίστωση ορίζεται ως εξής:

- 1.401.537,40 ευρώ για την 1η πρόσκληση του «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» και 2.635.997,35 ευρώ για τη 2η πρόσκληση

- 2.109.049,76 ευρώ για την Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες για την 1η πρόσκληση

- 8.323.428,01 ευρώ για τις βιολογικές καλλιέργειες

- 8.000.000 ευρώ για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών.