Ενημέρωση για την πρώιμη συγκομιδή - Πράσινος Τρύγος

Ενημέρωση για την πρώιμη συγκομιδή - Πράσινος Τρύγος
Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση Ολοκλήρωσης του μέτρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουλίου 2020. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνει ότι όσοι παραγωγοί εγκρίθηκαν στο μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής (Πράσινος Τρύγος) σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αρ.1308/2013 θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην πρώιμη συγκομιδή με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της στις 30 Ιουλίου 2020.

Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση Ολοκλήρωσης του μέτρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουλίου 2020.

Τα σταφύλια θα πρέπει να κοπούν στο σύνολο των εγκεκριμένων τεμαχίων και να αφεθούν κάτω από τα πρέμνα χωρίς να είναι σε κλούβες ή σωρούς και μέχρι την διενέργεια του επιτόπιου έλεγχου.

Μερική πρώιμη συγκομιδή συνεπάγεται μη ολοκλήρωση του μέτρου και οι δικαιούχοι απεντάσσονται από το μέτρο.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους θα γίνουν σύμφωνα με τις μετρήσεις του επιτόπιου έλεγχου όσον αφορά την πραγματική έκταση του τεμαχίου.

Για τυχόν διευκρινήσεις όσον αφορά τα εγκεκριμένα τεμάχια και την διαδικασία του μέτρου παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία (ΜΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΤΗΛ : 2813407934, E-MAIL: elmysikos@crete.gov.gr).