Ενημέρωση για τη συνδεδεμένη ροδάκινων προς χυμοποίηση

Ενημέρωση για τη συνδεδεμένη ροδάκινων προς χυμοποίηση
Πότε θα ολοκληρωθεί η πληρωμή 

Στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παράδοση ροδάκινων προς χυμοποίηση έτους 2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι η πληρωμή των δικαιούχων με παραδόσεις μεταξύ 3 και 6 τόνων προϊόντος ανά εκτάριο, θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τετάρτης 5 Μαΐου 2021.