Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με θέματα επισήμανσης

Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με θέματα επισήμανσης
Ενημέρωση από την Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥπΑΑΤ. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» που αφορά μεταξύ άλλων σε πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με θέματα επισήμανσης τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για σχετική εκτίμηση αντίκτυπου, η οποία είναι ανοιχτή για διαβούλευση, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021 στους παρακάτω συνδέσμους:

htps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749- Revision-of-food-information-to-consumers

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12748- Setting-of-nutrient-profiles

Οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες αφορούν στην επισήμανση προέλευσης πρωταρχικού συστατικού τροφίμων, στη διατροφική επισήμανση πρόσθιου πεδίου της συσκευασίας τροφίμων, στα διαθρεπτικά περιγράμματα και στη επισήμανση του χρόνου διατηρησιμότητας των τροφίμων.