Έκτακτη ευρωπαϊκή στήριξη στην Ιταλία μετά τη γρίπη των πτηνών

Έκτακτη ευρωπαϊκή στήριξη στην Ιταλία μετά τη γρίπη των πτηνών
Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να χορηγήσουν έκτακτη στήριξη της αγοράς στους ιταλούς παραγωγούς αυγών και πουλερικών που επλήγησαν από τη γρίπη των πτηνών το 2017 και το 2018. 

Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα χορηγηθούν συνολικά 32,1 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε εθνικά κεφάλαια.

Μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2017 και της 30ής Ιουνίου 2018, επιβεβαιώθηκε και κοινοποιήθηκε από την Ιταλία 45 κρούσματα γρίπης των πτηνών, που πλήττουν πάπιες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες και Gallus domesticus. Η Ιταλία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης και την πρόληψη περαιτέρω κρουσμάτων.

Συνεπώς, τα μέτρα είχαν αντίκτυπο σε μεγάλο αριθμό παραγωγών αυγών και πουλερικών. Για παράδειγμα, παρατάθηκαν οι περίοδοι αγρανάπαυσης, απαγορεύθηκε η τοποθέτηση πτηνών και οι μετακινήσεις περιορίστηκαν σε εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων πουλερικών στις περιοχές που επλήγησαν από τις εστίες. Αυτό οδήγησε σε απώλεια παραγωγής αυγών επώασης, αυγών κατανάλωσης, ζώντων ζώων και κρέατος πουλερικών.

Το έκτακτο μέτρο που προβλέπεται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα παράσχει στήριξη στους παραγωγούς που επλήγησαν από τα κρούσματα και οι οποίοι υπέστησαν οικονομικές απώλειες. Η στήριξη θα ανέλθει σε 64,2 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενα μεταξύ της ΕΕ και του ιταλικού προϋπολογισμού.