Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2018.  

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.521,53 ευρώ (67% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).