Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2018
Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 7.145 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.000,03 ευρώ (54% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο). 

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Αυγούστου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018.